Støjbelastning

Når man skal vurdere risikoen for at få høreskade eller om Arbejdstilsynets støjgrænse er overholdt, skal man måle og beregne støjbelastningen. Støjbelastningen er den gennemsnitlige støjudsættelse over en hel arbejdsdag.

Når man skal beregne støjbelastningen over en arbejdsdag, skal man for hvert støjende job både vide, hvor lang tid det varer og hvad lydniveauet ved øret er. Herefter regnes udsættelsen fra de støjende jobs over arbejdsdagen sammen til støjbelastningen.

Man kan ikke bare lægge dB(A)-erne direkte sammen – idet dB er en logaritmisk skala. Hvis man f.eks. har en maskine, der støjer 80 dB og så samme sted starter en maskine magen til, stiger lydniveauet med 3 dB til 83 dB. En fordobling af den udsendte lyd giver således en forøgelse med 3 dB. En stigning på 3 dB medfører et fordoblet slid på hørelsen.

Hvis man kun udsættes for en enkelt støjkilde på en arbejdsdag opnås en støjbelastning på 80 dB(A) efter:

8 timers arbejde i 80 dB(A)
    4 timers arbejde i 83 dB(A)
    2 timers arbejde i 86 dB(A)
    1 times arbejde i 89 dB(A)
    30 minutters arbejde i 92 dB(A)
    15 minutters arbejde i 95 dB(A)
    8 minutters arbejde i 98 dB(A)
    4 minutters arbejde i 101 dB(A)
    2 minutters arbejde i 104 dB(A)
    1 minuts arbejde i 107 dB(A)
    30 sekunders arbejde i 110 dB(A)

Hvis man f.eks. skærer med en vinkelsliber, der støjer 110dB(A) i øreposition og man i øvrigt ikke udsættes for anden støj over en arbejdsdag, vil den samlede gennemsnitlige 8 timers støjbelastning komme op på 80 dB(A) efter 30 sekunders skæring. Efter ca. 2 minutter vil Arbejdstilsynets grænseværdi på 85 dB(A) blive overskredet.