Høreværn

Når støjen er over 80 dB(A), bør man anvende høreværn. Høreværn skal bruges i hele perioden, hvor støjen forekommer. Selv kort tids udsættelse for kraftig støj uden høreværn kan give høreskade.

Høreværn er en midlertidig løsning, der anvendes indtil støjen er dæmpet.

Der er meget stor forskel på, hvor effektive høreværn er. Dæmpningsværdierne skal fremgå af emballagen. Vær opmærksom på, at de dæmpningsværdier, der opgives af fabrikanten, er målt under ideelle forhold. Værdierne er derfor større end den dæmpning, der opnås i hverdagen.

Høreværn skal passe brugeren. På samme måde, som vi ikke alle passer de samme sko lige godt, er der stor forskel på, hvordan et høreværn føles og passer.

Høreværn kan være ørekopper eller ørepropper. Ørekopper anbefales til normal daglig anvendelse i landbruget. De giver den sikreste beskyttelse og færrest problemer f.eks. med, at der kommer snavs ind i øregangen. Ørepropper kan ikke anbefales til dagligt brug i landbruget.

Ørekopper slides, bøjlen kan blive slap, og tætningsringen kan ødelægges. Høreværn skal være velholdte, og de skal altid bæres, når støjen er der.

#1

Normalt standard høreværn.

#2

Sammenklappelige ørekopper. Kan foldes sammen og hænges i bæltet. Så de altid er indenfor rækkevidde, når man har brug for dem.

#3

Elektroniske høreværn. De er elektronik forsynet med mikrofoner udvendigt og højtalere indvendigt. Hvis lydniveauet bliver højt begrænses lyden elektronisk på indersiden af høreværnet. De sikrer, at man kan snakke tydeligt sammen, når der ikke er støj, og samtidig sikrer de mod høreskade. De kan anbefales til personer med hørehandikap.

#4

Høreværn med radio.
For mange er det motiverende at have radio i høreværnet, så kan man høre radio samtidig med at man beskytter sig. Radioen kan normalt højst skrues op på 82 dB(A).

#5

Headset. Forskellige former for kommunikationsudstyr kan indbygges i høreværn. Anvendes mest til specielle formål.

#6

Ørepropper anbringes i øregangen. Ørepropper frarådes til daglig brug i landbruget.