Lyd og støj

Lyd måles i decibel, som forkortes dB.

0 dB er den svageste lyd man kan høre.
Smertegrænsen er ved 120 – 130 dB.

En stigning på 1 dB kan næsten ikke høres.
En stigning på 3 dB opfattes tydeligt.
En stigning på 10 dB opfattes som en fordobling af lydstyrken.

Vores opfattelse af lydens styrke er meget bestemt af tonehøjden – lyse eller mørke toner. Når man måler lydens styrke, indsætter man derfor et A-filter, der kompenserer for dette og resultatet angives i dB(A).

Støj er al lyd, der skader, irriterer eller forstyrrer.

Støjbelastningen er det gennemsnitlige lydniveau målt ved øret over en arbejdsdag.

Link:
Støj – At-vejledning D.6.1